Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên 3.22.3 APK Latest For Android – Download

Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên 3.22.3 APK Latest For Android – Download

Description of Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên

Trở lại thế giới châu âu thời kỳ TrungCổ
Bắt đầu cuộc du hành tìm kiếm nhẫn ma!
[Giới thiệu Game]
MMOARPG hắc ám chất nhất, các tính năng xoay quanh “diệt quái sănbáu” được phát triển công phu. Game phát triển xoay quanh 25 chiếcnhẫn ma bị thất lạc, mỗi chiếc nhẫn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp,muốn sở hữu sức mạnh đó, bạn không những phải tìm ra nó, mà cònphải vượt qua thử thách của chúa nhẫn.
Ngoài ra tìm kiếm nhẫn ma cùng với thần thú, bạn còn có thể tự dotổ đội, PK săn quái mọi lúc mọi nơi, chiến đấu cùng với anh emchiến minh, giết boss thế giới để lấy trang bị đi chợ mua bán, tíchlũy của cải!!!
[Đặc sắc Game]
— Giao dịch tự do, mua bán thiết bị—
Trong thị chợ của game này, bạn có thể tự do bán bất kỳ thiết bị màbạn thu được từ việc giết boss hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Không cónguồn lực hoặc thời gian nào của bạn sẽ bị lãng phí.
—PK chiến minh, cùng nhau chiến đấu—
Cách chơi Guild – Chiến Minh là một trong những cách chơi quantrọng nhất và thú vị nhất của game này. Anh em chiến minh cùng nhauchiến đấu, cùng hưởng vinh dự!
—PK tự do, tổ đội chiến đấu—
PvP được cho phép trên tất cả các bản đồ, mọi lúc mọi nơi mà khôngcần vào phó bản. Bạn còn có thể tổ đội để đánh bại những người chơiở trình độ cao.
—Trang bị tinh xảo, thú cưỡi lộng lẫy—
Thăng cấp thì có thể mở khóa hàng mười loại thú cưỡi lộng lẫy!!!Hàng trăm chiếc trang bị tinh xảo rực rỡ đang đợi bạn lấy từ nhiệmvụ thú vị hoặc giết Boss thế giới.
—Đồ họa tinh mỹ, nhân vật sinh động—
Game sử dụng nền tảng engine Unity 3D tiên tiến, bày ra phong cảnhvà nhân vật đẹp đẽ thuộc vào châu âu thời kỳ Trung Cổ.

Nếu bạn thích trò chơi của chúng tôi, hãy làm theo Facebook củachúng tôi để có thêm thông tin và sự kiện:
Facebook: https://www.facebook.com/vhknmob/Back European world ofthe Middle Ages
Start searching journey magic ring!
[About the Game]
MMOARPG most dark matter, the feature revolves around “killmonsters treasure hunt” was developed elaborate. Game developersaround 25 lost magic ring, each ring hidden tremendous strength,want to own that power, you not only have to find it, but also toovercome the challenge of the Princess ring.
Also search for magic ring with the spirit animal, you can freelyteams, PK hunt monsters wherever, fighting with brothers warriors,kill the boss the world to get equipped grocery purchases,accumulation of wealth !!!
[Game Features]
— Transaction freedom, purchasing equipment —
In the market town of this game, you have the freedom to sell anydevice that you gained from killing bosses or completing tasks. Noresources or your time will be wasted.
— PK warriors, fighting together —
How to play Guild – Chien Ming is one of the most important and howto play the most interesting of this game. Brother warriors foughttogether, and enjoy the honor!
— PK freedom, combat teams —
PvP is allowed on all maps, anytime, anywhere without having tocopy. You can even team up to defeat those who play at a highlevel.
— Equipped with sophisticated, splendid mounts —
Advancement could unlock tens of mount splendid !!! Hundreds ofbrilliantly crafted equipped awaits you taken from interestingtasks or kill Boss world.
— Graphics fine crystals, vivid characters —
The game uses the Unity 3D engine platform advanced, laid out thelandscape and beautiful character of Europe in the MiddleAges.

If you like our game, follow our Facebook for more information andevents:
Facebook: https://www.facebook.com/vhknmob/

App Information of Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên

App Name Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên
Package Name com.vgm.vhkn
Version 3.22.3
Rating 4.0 ( 12,369 )
Size
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2018-02-07
Installs 1,000,000 - 5,000,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *